Erik Morsing

 

Profil

 

Erik Morsing
Mit navn er Erik Morsing, og jeg er født i Helsingør i 1953. Jeg er uddannet ingeniør og har i en årrække boet i Århus og arbejdet som programmør inden for forskellige brancher. Min store interesse for tegning og maling har hele tiden været vigtig for mig - især som udtryksmiddel - og har da også de senere år givet mig stof til en sidebeskæftigelse som illustrator.

Formålet med denne webside er at vise mine kunstværker, fortælle min historie og at tilbyde min hjælp ved løsning af illustratoropgaver af forskellig art. Det være sig rent tegne- og/eller maleopgaver eller computerbehandling: generering, behandling af billedmateriale og tekster til forskellige ting. Det være sig foldere, forsider osv., men også decideret hjemmesidedesign. Der er mulighed for at træffe aftale om udstillinger, hjemmesider, køb og bestilling af malerier, tegninger, logoer mm. ved at benytte min bestillingsside.

 

Beskrivelse

Jeg begyndte ligesom de fleste børn at tegne meget tidligt og lavede i nogle år bare ganske almindelige børnetegninger. Jeg fortsatte der, hvor de fleste andre holdt op, fordi jeg var meget interesseret i at lære at tegne og få tingene til at ligne. Senere gik jeg også i gang med at male, hvorved jeg opøvede mange teknikker: perspektiv, lys/skygge, blyant, kul, tusch, vandfarver og pastel.

Her er der nogle eksempler på tegninger både tidlige og sene (klik på dem for at se dem større):

Romance At Sea Den Gamle By Århus Parti fra Mols
Pibe - Pastel Den Gamle By Århus Portræt

I 1971 fik jeg et staffeli og nogle oliefarver plus et par lærreder i julegave. Der begyndte jeg for alvor at sætte mig ind i forskellige tegne- og maleteknikker og jeg fandt, at oliefarverne var mit favoritmateriale. Jeg begyndte samtidig at sætte mig ind i kompositionsteknik for at kunne skabe så gode billeder som muligt. Fra begyndelsen har jeg været fascineret af naturen, og har bestræbt mig på at afbilde denne så minutiøst og "naturalistisk", som det var mig muligt. Det minutiøse islæt har jeg beholdt siden, da jeg lægger stor vægt på det gode håndværk.

Havmotiv

Stilen og nogle af materialerne har dog ændret sig siden. Jeg har med stor glæde forsøgt at skildre naturens og kulturens paradokser i mine surrealistiske billeder, som kun tilsyneladende skildrer kendte "landskaber". Mine største inspirationskilder var René Magritte, Salvador Dali og Max Ernst.


Tidens Vogter

I slutningen af 80'erne begyndte jeg at arbejde med "Fantasy-art". Det stillede store krav til teknik og fantasi, og jeg begyndte at studere mange af Fantasy-art-kunstnerne for at samle inspiration. Jeg blev hurtigt klar over, at der var nogle ting, jeg blev nødt til at træne op, bl.a. det at tegne og male mennesker.

Inner Strength

I de senere år har mine billeder mere og mere båret præg af min indstilling til tilværelsens åndelige sider. Jeg bestræber mig på at skildre lyset i mine billeder for at formidle dette videre til de mange, som søger tilværelsens mening på både ydre og indre planer. I tilknytning hertil begyndte jeg at arbejde med "vådt i vådt" akvarel og helt rene farver i kombination med meditation, fordi mediet/metoden er godt til intuitiv maling, og fordi der var nogle helt grundlæggende ting, der skulle samles op.

Jeg begyndte at efterbehandle akvarellerne på forskellig vis for at trække motiver frem. Senere eksperimenterede jeg med andre end de rene farver og efterbehandlede tillige med airbrush, hvorved jeg kunne frembringe de lyseffekter, jeg gerne vil skildre. Akvarelteknikken bliver tillige ofte anvendt som inspiration og forarbejde til olie- og akrylmalerier.

Lysdans Lysbalance Sun Break

I starten af 90'erne begyndte jeg at lave malerier til brug for bogforsider. Jeg havde tidligere i 70'erne lavet et enkelt singlepladecover, men dengang var teknikken anderledes, og det var vanskeligt at få udgivet noget med flere farver på, hvis det ikke skulle være meget dyrt. I forlængelse af, at jeg var begyndt at illustrere bogforsider, blev jeg i 1992 opfordret til at illustrere de tolv stjernetegn - tænkt til udgivelse som postkort og plakater. Dette blev en hjertesag for mig i kraft af min store interesse for astrologi, og jeg vil betragte disse som et hovedværk. Min store inspirationskilde var astrologen Claus Houlbergs "Radio Lotus"-udsendelser om de 12 tegn, og jeg besluttede, at hvert af billederne skulle illustrere det pågældende esoteriske arbejde. Der blev fremstillet et akvareludkast for hver af tegnene i rækkefølge fra Vædderen til Fiskene samtidig med, at "Radio Lotus"-båndende kørte. Senere blev der foretaget dyrestudier og enkelte rettelser af ideoplæggene. Herefter blev oliemalerierne skabt et efter et på canvasboards i formatet 80 X 60 cm. Alle 12 billeder blev herefter "kørt igennem" en tredje gang for en sidste finish, og de var alle færdige i 1994. De blev udgivet som postkort i A6 størrelse i sommeren 1995.

Disse stjernetegnsbilleder er nu blevet anvendt som forsider på Claus Houlbergs bøger om stjernetegnene. Da disse bøger er udskrifter af "Radio Lotus"-udsendelserne, må man sige, at ringen er sluttet: billederne er vendt tilbage til inspirationskilden, hvilket har været til stor glæde for mig. Billederne kan ses i Galleriet, og jeg har givet hvert enkelt tegn dens egen side, så de fremstår så enkeltvis som muligt med Alice Baileys esoteriske motto. Dog fremstår de alligevel samlet, da man kan bladre frem og tilbage imellem dem ved hjælp af pile og interne "thumb nails". I oktober 2003 er alle tegnene trykt som A5-postkort og tillige som plakater i A3 format begge med det esoteriske motto og symbolet på forsiden. Postkortene og plakaterne kan bestilles på bestillingssiden. Flere andre billeder er i øvrigt herefter blevet anvendt som bogforsider bl.a. til Claus Houlbergs og tillige astrologen Holger Stavnsbjergs bøger.

De senere år er der blevet produceret en del billeder i en kombination af fantasy og surrealisme plus mange pastelmalerier af mere naturalistisk art. Jeg har været med i flere kunstneriske sammenhænge, og der er bleve holdt mange udstillinger rundt omkring i landet.